Työtekijän vireystila

Väkivaltatilanteiden kokemiseen, havaitsemiseen ja niissä toimimiseen vaikuttavat aina voimakkaasti työntekijän omat mielikuvat, asenne, tunteet ja pelot. Väkivaltaa kohdattaessa on tärkeää oman pelon hallinta. Työntekijän toiminnan on hyvä olla ennalta suunniteltua, jotta vältytään joutumasta kauhuun, paniikkipuolustautumiseen tai hyökkäämiseen. Näin ollen vaaratilanteita on hyvä käydä läpi etukäteen ja sopia käyttäytymismalleista sekä toimintaohjeista.


Työtekijän on hyvä osata tiedostaa, että oma käyttäytyminen ja persoona vaikuttavat väkivaltatilanteen kehittymiseen ja itse tilanteeseen. Jokaisella työntekijällä on myös erilaisia päiviä tai elämänvaiheita, jolloin motivaatio ja oma vireystila voivat olla normaalista poikkeavia (läheisen kuolema, avioero jne.) ja tämä pitäisi huomioida työyhteisöissä. Henkilön, jonka vireystila on huono, ei välttämättä pysty ennakoimaan ja hallitsemaan uhka- ja väkivaltatilanteita ammatillisesti!

 

Ammatillinen vireystila, työntekijä:

havainnoi, tiedostaa ja tarkkailee ympäristöä huomioi työympäristössä mahdolliset uhat ja riskitekijät reagoi riskitekijöihin tekee hoitosuunnitelman viestii ja toimii ammatillisesti (on läsnä ja aidosti kiinnostunut)

Epäammatillinen vireystila, työntekijä:

on passiivinen ja välinpitämätön välttelevä, unelmoiva omaa löysän työotteen haparoi työtehtävissä ei tiedosta ympäröiviä tapahtumia joutuu paniikkiin ja menettää toimintakyvyn kokee hallitsematonta pelkoa tai ahdistusta jähmettyy, lamaantuu, ylireagoi