Ennakointi ja työntekijä

Ennakointi ja varhainen uhan havaitseminen antaa työntekijälle aikaa varautua toimimaan ammatillisen rauhallisesti, hälyttämään lisäresursseja ja järjestelemään uhan ympäristössä olevaa tilaa eli hahmottamaan kokonaistilannetta. Työtekijän ammatillinen tilanteen hallinta ilmenee rauhallisena puheena ja levollisina liikkeinä. Työntekijän tulee pyrkiä rauhoittamaan asiakasta kuuntelemalla ja kyselemällä.

 

Työntekijän ennakoinnin muistilista:

 

TOIMI HUOLELLISESTI

TUNNE AMMATTITAITOSI JA OSAAMISESI RAJAT

 

TIEDOSTA RISKIALUEET


OLE LÄSNÄ / SAATAVILLA