kilpikonna kuva

Väkivaltatilanteen ennakointi ja hallinta

Iihmiset reagoivat uhan tunteeseen hyvin eri tavoin, äärilaitoina täydellinen lamaantuminen tai ylireagointi. Tiedostamalla riskit, tunnistamalla aggression syyt, hallitsemalla hyvät ennakoinnin ja hallinnan taidot työntekijä pystyy toimimaan ammatillisesti vaativissakin tilanteissa. Hyvä ennakointi on parasta hallintaa!


Taipumus aggressioon on kaikilla ihmisillä. Aggressio on tunne, ei vielä teko. Aggressiivisuus määritellään usein toisiin yksilöihin kohdistuvaksi vahingoittavaksi tai häiritseväksi käyttäytymiseksi, joka ei ole vahingossa tapahtuvaa toimintaa. Käyttäytyminen voi siis olla ruumiillista väkivaltaa mutta tavallisesti sanallinen aggressiivinen käyttäytyminen on tilanteissa yleisempää. Aggressiivisuus ei ole sama kuin väkivaltaisuus, vaan väkivalta on reaktio aggressiivisuuteen. Toisen ihmisen aggressio ja aggressiivisuus aiheuttaa uhatuksi tulemisen tunteen, pelon väkivallan kohteeksi joutumisesta.

Aggression viriämisen taustalla on aina henkilön sen hetkinen kokemus ja elämäntilanne. Aggressiivisen ja väkivaltaisen käyttäytymisen takana on erilaisia tilannetekijöitä, persoonallisuustekijöitä, ympäristötekijöitä, biologisia tekijöitä sekä näiden yhdistelmiä.

Väkivaltatilanteen kehittymiseen vaikuttavat molempien osapuolien ominaisuudet, aikaisemmat kokemukset ja käyttäytyminen sekä monet ulkoiset ja tilannekohtaiset tekijät. Tyypilliset väkivaltaan johtavat tilanteet ovat näkemyserot, ristiriidat ja erimielisyydet sekä asiakkaalle kohdistetut rajoitukset ja kiellot.

 

Tunnusmerkit ja käyttäytymisen muutokset

 

Sanattomat tunnusmerkit:

Levottomuus ja arvaamattomuus

Tuijotus, katseella mittailu

Puhumattomuus, hampaiden kiristely

Käsien nyrkkiin puristelu, sormen heristely

Käyttäytyminen, joka on aiemmin ennakoinut väkivaltaa

Sanalliset tunnusmerkit:

Solvaava, herjaava kielenkäyttö, kiroilu

Väittely, uhkailu ja riidan haastaminen

Epäluuloinen puhe

Puheen muodollistaminen

Puheen sekavuus tai erittäin väkivaltainen sisältö

Äänen korottaminen

Tunnetila:

Viha ja raivo

Pelko ja ahdistus

Ärtyneisyys ja kiihtyneisyys

Syyllisyys ja häpeä

Masentavat tunteet

Impulsiivisuus