mangusti kuva

Vaarojen Ennakointi

Muistilista vaarojen ennakointiin

 


Rakenteellisilla ja toiminnallisilla toimenpiteillä turvallisuustasoa voidaan nostaa. Väkivaltavaarojen ennakointi väkivaltaisen käyttäytymisen minimoimiseksi on tärkeä osa hyvää hallintaa. Työpaikalla analysoinnin kohteita ovat mm. työympäristön suunnittelu(materiaalit, rakenteet, hätäpoistumistiet, näkyvyys ja erilaiset tekniset turva- ja valvontalaitteet), yhteisön toiminta ja henkilöstöhallinto (riittävä henkilöstö, henkilökunnan ammattitaidon kehittäminen sekä hyvä työilmapiiri) ja yksittäisen työntekijän valmiudet ja keinot väkivallan ennaltaehkäisyyn ja tilanteissa ammatillisesti toimimiseen.

 

Eri toimijoiden roolit väkivallan uhan hallinnassa:

Ylin johto tekee päätöksen käytettävästä toimintamallista sitoutuu, velvoittaa, valvoo ja ohjaa mahdollistaa tarvittavat toimenpiteet.
Toimi-, vastuualue- ja yksikköjohto rajaa arvioitavat kohteet järjestää resurssit valitsee vastuuhenkilöt ja mahdollistaa koulutuksen seuraa toteutumista ja päättää toimenpiteistä.
Turvallisuus-/riskienhallinta-/työsuojeluorganisaatio ja
muut asiantuntijat
toimii johdon asiantuntijana ja tukihenkilönä laatii ohjeistuksen yhdessä johdon kanssa järjestää tarvittavan koulutuksen.
Työntekijä osallistuu riskien arviointiin yksikössä sovitulla tavalla vastaa kyselyihin ja ilmoittaa kehittämiskohteista.