Pingviini kuva

Jälkihoito

Työntekijään kohdistunut väkivalta tai sen uhka voi aiheuttaa vakavia fyysisiä tai henkisiä vammoja. Henkiset vammat eivät aina ilmene heti vaan saattavat tulla myöhemmin, ja ne voivat olla hoitamattomina pitkäaikaisia.

Työpaikalle tulisi luoda jälkipuinti- ja hoitojärjestelmä väkivallan kohteeksi joutuneille tai vakavassa uhkatilanteessa olleille ryhmille tai työntekijöille. Jälkipuinti olisi aloitettava enintään 1-2 vuorokauden kuluttua tapahtuneesta.

 

Jälkihoidon tarkoituksena on vähentää ja lieventää rikoksen aiheuttamia vaikutuksia uhrille ja henkilökunnalle. Tällä tavalla heitä autetaan pääsemään normaaleihin työ- ja elämänolosuhteisiin mahdollisimman pian. Apuna jälkipuinnissa ja -hoidossa voidaan käyttää työterveyshuoltoa ja muita asiantuntijoita, joilla on ammattitaitoa arvioida työntekijän henkisiä ja fyysisiä oireita. Työnantajan tulisi myös käsitellä sattuneet tilanteet työntekijöiden kanssa.

 

JÄLKIHOITOSUUNNITELMA ON ESITETTÄVÄ TYÖPAIKAN TURVALLISUUSOHJEISSA.

 

Työnantajan ja lähijohdon vastuulla on turvaohjeiden laatiminen, koulutus ja kertaaminen, päivystysluonteiseen apuun ohjaaminen ja yhteydenpito työterveyshuoltoon.  Lähijohdon tehtävänä on olla ajan tasalla itse tilanteessa ja huolehtia väkivallan kohteeksi joutuneelle välitön ensiapu, turvallinen kotimatka, lähiomaisten informointi, jälkireaktioiden tiedostaminen, henkilön ohjaaminen työterveyshuoltoon ja työhön paluun tukeminen.

 

Jälkihoito voi siis olla tavanomaista työhön kuuluvaa selvittelyä tai erikseen järjestettyä usein työterveyshuollon järjestämää jälkihoitoa.

 

Tilanteen aktiiviseen purkuun on käytettävissä erilaisia keinoja riippuen siitä, kuinka järkyttävä ja traumaattinen tilanne on ollut.

 

Työpaikan omia sisäisiä keinoja ja
työantajan järjestämää työnohjausta

 

Ammatillista kriisityötä, josta vastaavat työpaikan
ulkopuoliset ko. tehtävään koulutetut henkilöt


Sairaanhoitoa