Milloin tarvitaan selvittelyä/jälkihoitoa?

 

Välitön hoito

 

Jatkohoito

Ensimmäisten kolmen vuorokauden aikana ihminen on avoin tapahtumien käsittelylle. Sen jälkeen psyykkiset puolustuskeinot voivat estää tapahtumien käsittelyä. Keskusteluun tulisi osallistua henkilö/ henkilöt/ ryhmä, joka on ollut tapahtumassa mukana. Mikäli kyseessä on työntekijän työssään kohtaama väkivalta- uhka- tai muuten psyykkistä tasapainoa uhkaava tilanne, jälkihoito toteutetaan yhteistyössä työterveyshuollon tai erityispalveluyksikön yhteistyönä (De-fusing ja de-briefing).
 
Väkivallan uhriksi tai väkivallalla uhkailluksi joutunut työntekijä tulee saada tapahtuneen jälkeen rakentavaa ensitukea lähimmältä esimieheltä ja/tai työtovereilta ja vakavammissa tilanteissa terveydenhuollosta. Välittömässä henkisessä ensiavussa on tärkeää käytettävissä oleminen, levollinen läsnäolo, aktiivinen kuuntelu ja rauhoittaminen. Työväkivaltatilanteen aktiivinen jälkihoito työpaikalla on aloitettava enintään 1-2 vuorokauden kuluttua tapahtuneesta.