Selvittely työtovereiden kanssa


Jälkiselvittelyä helpottavia kysymyksiä:

 

Annetaan palautetta työtovereille ja pohditaan vielä mitä opittiin.