Jälkiselvittely

On muistettava, että väkivallan kohteeksi joutuminen on AINA traumaattinen kokemus. Huomioitavaa on myös se, että jokaisella työntekijällä on oma persoonallinen tapa käsitellä tapahtunutta. On todettu, että tapahtuman jälkeen tilanteesta keskustelu eli jälkiselvittely lisää henkilökunnan keskinäistä ymmärrystä, lisää työssä jaksamista ja lisää turvallisuutta työssä. Tämä koskee myös läheltä piti tilanteita. Tilanteiden käsittely ja niistä oppiminen on parasta ennakointia!