Työntekijän koulutus / perehdytys

Turvallisuuteen liittyvät oppaat, esitteet ja videot sopivat työntekijöiden perehdyttämiseen. Henkilöstön osaamista, ammattitaitoa ja työssä jaksamista vahvistetaan ja ylläpidetään jatkuvan koulutuksen, työnohjauksen sekä työyhteisön kehittämisen avulla. Työtekijöiden kouluttamista voidaan pitää yhtenä tärkeimmistä tekijöistä uhka- ja väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisyssä. Työturvallisuuslain mukaisesti henkilöstö on koulutettava turvallisuusohjeistoon sekä kohtaamaan väkivaltatilanne.

 

Tärkeää on tässä yhteydessä antaa ohjeet tilanteen kärjistymisen varalta, että erityisesti sen ennalta ehkäisemiseksi. Työntekijöille säännöllisesti järjestettävät kurssit, luennot, tietoiskut, uhkatilanteiden käytännön harjoittelut, työpaikkakohtaiset toimintatavat ja asiakaskontakteissa arkipäivän yksinkertaiset ohjeet auttavat pitämään asiaa jatkuvasti esillä, osana työtä ja ammattitaitoa. Työtekijän tulisi olla sitä koulutetumpi mitä eriytyneempiä tehtävät ovat.