Toimitilasuojaus- ja hälytysjärjestelmät

Työpaikassa, jossa voi esiintyä väkivaltaa tai sen uhkaa on oltava asianmukaiset turvallisuusjärjestelyt ja mahdollisuus avun hälyttämiseen. Hälytys on voitava tehdä huomaamattomasti. Hälytyksen vastaanotto ja avun saanti on järjestettävä toimivaksi työskentelyaikana.

 
Kameravalvonta on näkyvää ja siitä on ilmoitettava asianmukaisin tiedottein. Valvonnan tarkoituksena on estää asiaton liikkuminen, helpottaa jo tapahtuneiden väärinkäytösten selvittämistä ja lisätä näin henkilöturvallisuutta.

 

Turvajärjestelyihin voi kuulua esimerkiksi:     

 

Väkivaltatilanteita voidaan ehkäistä myös siten, ettei työpaikkaa eristetä niin, että sieltä puuttuu näköyhteys ulkomaailmaan. Erityisesti yksintyöskentelyssä väkivallan uhkaan on kiinnitettävä huomiota. Vaarojen arviointi voi osoittaa, että tietyissä työtehtävissä yksin työskenneltäessä vaara on niin suuri, että yksintyöskentelyä ei voida sallia.
 

Henkilökunnan käytössä oleva kulkuavain on henkilökohtainen eikä sen lainaaminen ole sallittua. Ovista kulkemisen yhteydessä on pidettävä huoli, ettei samalla oven avauksella sisälle tule ulkopuolisia henkilöitä. Jokaisella henkilökunnan jäsenellä tulee olla näkyvillä henkilökortti, jonka avulla voidaan tunnistaa henkilökuntaan kuuluva.

 

Hälytysjärjestelmien tulee olla toimintavarmoja ja toimintatavan hälytyksen sattuessa pitää olla vakituisen henkilökunnan lisäksi myös sijaisten ja uusien työtekijöiden tiedossa. Ulkopuolista apua voidaan pyytää myös puhelimilla ja mukana kuljetettavilla hälyttimillä. Itsepuolustusaseet eivät ole hyvä keino ehkäistä väkivaltatilanteita.

 

Hälytyksen toimivuus on varmistettava säännöllisin väliajoin. Turvallisuuslaitteet on oltava siten valittu ja sijoitettu, että ne ovat työntekijän ulottuvilla ja käytettävissä väkivaltatilanteessa. Hälytysjärjestelmiä on kiinteitä ja kannettavia. Hälytintä tulee käyttää heti kun tilanne tuntuu uhkaavalta, ei vasta kun tilanteen hallinta on menetetty.