Hoidollinen fyysinen rajoittaminen

ARVIOI AINA ONKO FYYSINEN RAJOITTAMINEN VÄLTTÄMÄTÖNTÄ!

 

Hoidollisen rajoittamisen avulla pyritään huomioimaan potilaan kokonaisvaltainen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi. Hoidollisessa rajoittamisessa on hyvä kiinnittää huomio sanalliseen ja sanattomaan viestintään ja noudattaa viestinnän periaatteita. 

 

Fyysinen rajoittaminen on viimeisin ja samalla äärimmäisin keino rauhoittaa potilasta! Käytettyjen rajoittamisotteiden tulee olla mahdollisimman kivuttomia, jotta vuorovaikutuksellisuus mahdollistuu (hoidollisuus).

 

Fyysisen rajoittamisen periaatteet:

 

Rajoittamisotteissa huomioidaan kivuttomuus ammatillisten otteiden sekä tiimityön mahdollisuuksien avulla.  Fyysisien rajoittamisen aikana huolehditaan potilaan hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Fyysisen rajoittamisen tulee kestää mahdollisimman lyhyen ajan. Käytetyn voiman määrän tulee olla perusteltua, asiallista ja kohtuullista sekä tilanteeseen suhteutettua.

 

Tunteita fyysisen rajoittamisen aikana:

Hoitajan tunteita kiinnipidossa / väkivaltatilanteessa:

 

Potilaan tunteita kiinnipidosta: