Rajoittamisen vaarat

Fyysiseen rajoittamiseen liittyy aina riskejä (traumoja niin potilaalle kuin henkilökunnalle), näin ollen työyksiössä tulee olla selkeät ohjeet rajoittamiselle ja henkilöstön tulee hallita elvytystaidot. Rajoittamisen jälkeen tulee kirjata ja raportoida tapahtuneesta. Kiinnipidon jälkeen tulee seurata ja valvoa potilasta tiiviisti.

 

Kiinnipidon aikana huomioitava:

 • Turvataan/tarkkaillaan potilaan elintoimintoja – RR, hengitys, syke, oksentaminen, eritys jne.
 • Turvataan/tarkkaillaan raajojen verenkiertoa, ihon kuntoa, turvotukset jne. - huom. liikehoito
 • Potilaan rintakehän ja selän alueelle ei missään tapauksessa saa tuottaa painetta
 • Kiinnipitäminen istuallaan turvallisinta – vältä potilaan taivuttamista eteenpäin jalkojen päälle

Kiinnipitämisen vaaroja:

 • Fyysiset vammat (naarmut, nyrjähdykset, murtumat)
 • Sydänpysähdyksen mahdollisuus
 • Asento asphyxia hengityksen lamaantuminen
 • Tukehtuminen oksennukseen
 • Emboliat – huom. tromboosiprofylaksiahoito
 • Katekoloamiinimyrsky, rasitus sydämelle, taistelu kuolemaan saakka
 • Esineet taskussa

Erityisesti huomioon otettava:

 • Ylipaino
 • Raskaus
 • Päihtymys
 • Perussairaudet (epilepsia, diabetes, astma, sydän- ja verisuonisairaudet, keuhkoahtaumatauti jne.)
 • Tarttuvat veritaudit
 • Lääkitys (Litium, antikolinergiset lääkkeet, rauhoittavat lääkkeet)
 • Huumeet (kokaiini, meta-amfetamiini)
 • MNS:n (maligni neurolepti syndroma) huomiointi ja erottaminen

 

EHDOTTOMASTI KIELLETTYÄ