Työterveyshuoltolaki (1383/2001) ja valtioneuvoston asetus terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä (1485/2001)

Yötyö ja erityinen väkivallan uhka työssä voivat aiheuttaa eritystä sairastumisen vaaraa. Työnantajan on yhdessä työterveyshuollon kanssa arvioitava terveystarkastusten tarpeellisuutta ja määräaikaisuutta, jos työhön liittyy erityinen väkivallan uhka. Alkutarkastuksessa kiinnitetään huomiota siihen, että henkilö on ominaisuuksiltaan sopiva työhön. Määräaikaistarkastuksia tehdään yleensä 1-3 vuoden välein, ja ne voidaan tehdä kyselynä tai haastatteluna.