Oppaat

Väkivalta pois palvelutyöstä. Työturvallisuuskeskus

 

KAURIS - kartoita uhkaavat työväkivaltariskit. Työterveyslaitos.

 

Palvelutyöpisteiden turvallisuussuunnitteluopas. Sisäasiainministeriö.

 

Turvallisuusopas, STM.

 

Valmiussuunnitteluopas, STM.

 

Väkivallan uhka työssä. Työsuojeluhallinto.

 

Vältä työväkivalta. Työterveyslaitos.