Mitä vaaroja on?

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työntekijöiden riskiä joutua kohtamaan työpaikkaväkivaltaa lisäävät potilaiden eri sairauksista, tapaturmista tai hoitotoimenpiteistä johtuvat sekavuustilat, sairauden tuoma suru ja pelko, lisääntynyt päihteiden käyttö, vastentahtoisten hoitotoimenpiteiden suorittaminen ja erimielisyydet hoidosta. Potilaiden lisäksi väkivallan tekijänä voi olla myös omainen, saattaja tai täysin ulkopuolinen ihminen.

 

Töitä, joissa väkivallan uhkaa esiintyy